Tworzenie nowego konta systemu SYROP

Aby utworzyć nowe konto systemu SYROP należy odpowiednio wypełnić pola poniższego formularza.
Po sprawdzeniu formalnym dane kontaktowe będą zapisane w bazie i w ciągu kilku dni zostaną zweryfikowane
Rodzaj współpracy z Simple S.A.: klient,  partner,  pracownik Simple,  podwykonawca,  producent
Adres E-mail:
Nazwisko:
Imię:
Telefony kontaktowe:
NIP firmy:
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest SIMPLE S.A. ul. Br. Czecha 49/51 04-555 Warszawa.
Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6, pkt 1, lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25 maja 2018 Inspektorem Ochrony Danych) w Simple S.A., adres mailowy: rodo@simple.com.pl, iod@simple.com.pl.

Jednocześnie informujemy o Państwa prawie do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych;
  • złożenia skargi do organu nadzorczego - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Organu Nadzorczego), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Prosimy o potwierdzenie (przez zaznaczenie pola obok), że zapoznaliście się Państwo z powyższymi informacjami. Potwierdzenie jest dobrowolne, ale niezbędne, by mogli Państwo korzystać z systemu SYROP.
Oświadczenia użytkownika dotyczące przesyłania informacji drogą elektroniczną:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji od Simple S.A. o aktualnościach, promocjach i szkoleniach dotyczących produktów SIMPLE S.A.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od Simple S.A. informacji serwisowych (w tym o nowych wersjach oprogramowania i aktualizacjach)
Dokonany wybór może być zmieniony przez użytkownika w dowolnym momencie za pomocą edycji swoich ustawień użytkownika Syropa.